Undervisning

Bærekraftig utvikling som tverrfaglig tema i skolen skal legge til rette for at elevene kan forstå grunnleggende dilemmaer og utviklingstrekk i samfunnet, og hvordan de kan håndteres. Bærekraftig utvikling handler om å verne om livet på jorda og å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine behov. En bærekraftig utvikling bygger på forståelsen av sammenhengen mellom sosiale, økonomiske og miljømessige forhold. Menneskehetens levesett og ressursbruk har konsekvenser lokalt, regionalt og globalt.

Fjorden-prosjektet skal legge til rette for at mest mulig informasjon og kunnskap om vårt nære marine miljø blir tilgjengelig i undervisningen. Materialet skal gjøres fleksibelt, slik at anvendelsen gjøres lett for skoleledelse og lærere.

Etter hvert kommer vi til å tilby nettbaserte læringsressurser, som bygges opp i samarbeid med skolene.