• Fjorden.org-prosjektet er startet av Sandefjord Dykkerklubb. Prosjektet er en arena for alle som er opptatt av marint miljø og marin forsøpling.
  • Vi vil forene idrett, friluftsliv, kunnskap og læring i en samlende prosess for en bærekraftig fjord, uten marin forsøpling.
  • Vi har en optimistisk og aktiv tilnærming. At det nytter, er fokus! 
  • En ren og livskraftig fjord er til glede for alle Sandefjords innbyggere og tilreisende!

Fjorden.org startet i januar 2019, og skal gjennom 2019 til 2021 legge til rette for permanent aktivitet. Et hovedfokus for Fjorden.org er HANDLING! Vi skal gjennomføre praktiske tiltak på en rekke områder:

  • Opprydding i fjæra og på sjøbunnen
  • Fjerne «spøkelsesfiskeutstyr» (teiner, garn, ruser)
  • Samle informasjon og data til bruk i forskning
  • Stimulere til bedre leveforhold for marint liv gjennom blant annet hummerhushabitat
  • Formidle kunnskap og læring – allment og til bruk i undervisningssektoren

Bruk av digitale kanaler er helt vesentlig for Fjorden.org, og utviklingen av dette skjer fortløpende i prosjektet. Derfor håper vi du er tålmodig med at ikke alt er helt ferdig akkruat nå! Det kommer, og hjelp oss gjerne gjennom kommentarer og innspill – enten her eller ved å sende oss en melding.