Spøkelsesfiske - eierløst fiskeutstyr som driver aktivt fiske

Spøkelseteiner er et alvorlig globalt miljøproblem. Dykkerklubber over hele landet gjør en formidabel innsats i å rydde opp, men de evner ikke å holde tritt med de enorme mengdene som mistes. Problemet blir derfor større for hvert år. Tapte teiner blir liggende å fiske som evige drapsmaskiner. Fangede dyr sulter ihjel og blir etterhvert agn for nye dyr som går samme skjebne i møte. Det finnes ingen klare kalkyler på hvor star betydning dette har for bestandene eller for fiskeriet, men det rår liten tvil om at konsekvensene er store.

Sandefjord Dykkerklubb jobber kontinuerlig med opprydding, og «loggfører» rensede soner i et eget kart.