Tiltak for opprydding i marint avfall i strandsone og sjøbunn

Utenfor kysten ligger både plast, fiskeutstyr og annet søppel på bunnen i tillegg til det som flyter rundt med strømmene. Vanligvis ser vi bare søppelet som driver i land langs kysten, men en anslår det en ser langs strendene til bare å utgjøre 10% av all plast som forsøpler fjorden.

Én av Fjorden-prosjektets kjerneaktiviteter er å gjøre det vi kan for å rydde opp langs strender og på sjøbunnen.