Etablering av hummerhabitat

Vi etablerer flere hummerhus-parker i indre fjord og ytre fjord. Disse skal legge grunnlaget for bærekraftige habitat, som assisterer bærekraften i hummerbestanden i fjorden. Overvåkning og rapportering av tilstand og utvikling skjer i samarbeid med Havforskningsinstituttet og Sandefjord kommune.

Havforskningsinstituttet
Havforskningsinstituttet
Miljødirektoratet
Sandefjord kommune
Sandefjord kommune