Om prosjektet ...

Sandefjord har 160 km. kystlinje. Kysten vår gir ubegrensede muligheter for idretts- og friluftsliv, og det er en stor kilde til kunnskap om marint liv. Én viktig forutsetning for at kyst og fjord skal tjene nettopp som arena for idrett og friluftsliv er at det marine miljøet er i god kondisjon. Det er dessverre ikke slik nå. På mange områder trenger det marine miljøet vår ekstrainnsats. Det er grunnlaget for etableringen av prosjektet Fjorden.org.

Oppbygging av dette nettstedet er en del av aktiviteten, så bær over med at ikke alt er på plass!

Vi trenger dine innspill, ideer og deltakelse. Skriv til oss!