SPEIL 2020

SPEIL 2020 – Barne- og ungdomsarbeid 1. februar mottok Fjorden-proshektet (Sandefjord Dykkerklubb) Sandefjord kommune sin pris for barne- og ungdomsarbeid. Vi er stolte og ydmyke av å få denne prisen. Gunnar Horn og Jarle Grytten mottok prisen på vegne av Fjorden-prosjektet. Prisutdeler er Hovedutvalget for kultur, friluftsliv, by- og stedsutvikling. Prisene er på kr. 10.000,-, …

SPEIL 2020 Les mer »