Hekkeområdene er ryddet for marint avfall

De kritiske områdene for hekking krever rydding i godt tid før trekkfuglene kommer. Svenner, Rauer og flere av skjærene og holmene ute i havgapet er saumfart og ryddet for plastavfall.

I perioden fra januar til mars har Aksjon Fjorden gått over de mest kritiske og utsatte områdene for trekkfuglenes hekking. Det finnes lite som er så trist å se som når fuglene lager reder av drivplast. Det er også helt åpenbart at mye av mikroplasten blir spist av fugl og andre sjødyr.

Derfor er vinter- og vårryddingen spesielt viktig. Og vi får svært god hjelp fra medlemmer i dykkeklubbens ungdomsgruppe, fra IB-elevene ved SVGS og fra ungdom med tilknytning til Fellsverket i Sandefjord.

Uten alles innsats og solid støtte fra sponsorene Sparebankstiftelsen DNB, Handelens Miljøfond, Gjensidigestiftelsen og Sandefjord kommune ville dette viktige arbeidet ikke vært gjort i det omfanget vi får til.