Stor aktivitet i pandemiåret 2021

Hva fikk vi gjort i pandemiåret 2021?

Til tross for alle restriksjoner pandemien legger på aktivitet og sosial omgang har vi klart å opprettholde stor aktivitet. Ved utgangen av året har vi 7 adopterte strandsoner. En «adopsjon» er en avtale med Hold Norge Rent om rydding av et gitt strandområde minst 3 ganger per år. Vi har 7 slike nå. Dette er Svenner, Yxney N, Yxney S, Skjellvika, Granholmen, Rauer og strekningen fra Ula til Kjerringvik.

I år har vi gjennomført 35 ryddeaksjoner. Vi har samlet opp 3 tonn avfall langs kysten – for det meste flytende plastavfall.

240 personer har vært med oss i dette arbeidet. Vi takker alle som aktivt har gitt av sin fritid til dette viktige arbeidet. Vi takker også våre viktige sponsorer for avgjørende økonomisk støtte til å få dette gjort.