SPEIL 2020

SPEIL 2020 - Barne- og ungdomsarbeid

1. februar mottok Fjorden-proshektet (Sandefjord Dykkerklubb) Sandefjord kommune sin pris for barne- og ungdomsarbeid. Vi er stolte og ydmyke av å få denne prisen. Gunnar Horn og Jarle Grytten mottok prisen på vegne av Fjorden-prosjektet.

Prisutdeler er Hovedutvalget for kultur, friluftsliv, by- og stedsutvikling.

Prisene er på kr. 10.000,-, og tildeles personer, grupper eller foreninger som har gjort en markant innsats til beste for kommunens befolkning og tilreisende innenfor utvalgets områder, eller som har bidratt til å markedsføre Sandefjord som kulturkommune.