Stor gave fra Sparebankstiftelsen DNB

Uendelig mange takk til Sparebankstiftelsen DNB for deres engasjerte samfunnsfokus – som denne gangen tilgodeser Sandefjord Dykkerklubb med kr. 400.000,- til investeringer i Fjorden-prosjektet.
Vi tolker denne gaven som en sterk anerkjennelse av det formålet Fjorden-prosjektet har, den bredde og inkludering det representerer, og de resultater som så langt er oppnådd gjennom hundrevis av timer i frivillig innsats. Et stort møte mellom ønske, vilje og evne. Takk, på vegne av alle i Sandefjord som har fjord og hav som sitt favorittsted!