Kortreist miljøarbeid i praksis!

Lørdag 10. oktober: Rapport om mistet teine på Rauer

Søndag 11. oktober: Teine funnet og brakt på land

Mandag 12. oktober: Teine returnert til eier

Veldig godt eksempel på kortreist miljøarbeid, der den som mister/taper utstyr under fiske, har et lokalt sted å henvende seg. Sandefjord Dykkerklubb er mer en glade for å få anledning til å bidra til null-toleranse for «spøkelser».