32 IB-elever adopterer 3 strender!

Under ordningen med strand-adopsjon, har 32 IB-elever ved Sandefjord videregående skole adoptert tre strender i Sandefjord. Strendene skal brukes til arbeid med kartlegging av marint liv og marine arter, det blir arena for produksjon av film- og lydmateriale, som skal brukes i undervisningsøyemed. Det blir selvsagt et kontinuerlig fokus på miljø opprydding ved disse strendene. Vi publiserer ikke navnet på strendene før adopsjonene er endelige.