Måned: oktober 2019

Holtskjær satt i planen!

Avfallsdeponiet på Holtskjær settes i fokus! En gledens dag for alle som kjenner undervannsmiljøet rundt Holtskjær. Nå skal det kartlegges, og ryddes. Fantastisk gledelig initiativ. Vi som har dykket her ute i årevis har hatt observasjonene som en miljøsnakkis med stor bekymring. Flott at det settes fokus på dette nå.  

32 IB-elever adopterer 3 strender!

32 IB-elever adopterer 3 strender! Under ordningen med strand-adopsjon, har 32 IB-elever ved Sandefjord videregående skole adoptert tre strender i Sandefjord. Strendene skal brukes til arbeid med kartlegging av marint liv og marine arter, det blir arena for produksjon av film- og lydmateriale, som skal brukes i undervisningsøyemed. Det blir selvsagt et kontinuerlig fokus på miljø …

32 IB-elever adopterer 3 strender! Les mer »