Ny teknologi for å finne kysttorskens oppvekstområder

Havforskerne har den siste måneden testet nye metoder i Ytre Oslofjord for å finne ut hvor fisken vokser opp. Nå skal de undersøke resten av kysten.

Fotograf: Jonas Thormar/Havforskningsinstiuttet