IB ved SVGS, hånd i hånd med Fjorden

Fra semesterstart i 2019 innleder Fjorden et tett samarbeid med IB-linjen ved Sandefjord videregående skole. Elevene i CAS-programmet får tilbud om å gjennomføre hele eller deler av programmene sine som en integrert del av Fjorden-prosjektets aktiviteter.

Tilbudet retter seg i grove trekk mot to innsatsområder:

  • Handlingsorientert marint miljøarbeid, som omfatter kartlegging, overvåking, rapportering av marint miljø. Videre omfatter det praktisk oppryddingsarbeid langs kysten og på fjordbunnen. Elevene får tilbud om dykkerutdanning.
  • Nettlæringsorintert arbeid, som omfatter planlegging, utvikling og drifting av nettbaserte ressurser innen marint miljø. Det omfatter utvikling av kurs, publisering av informasjon og observasjonsdata, samt web-relatert utvikling av portal og andre nettressurser.