Fredningssoner for hummer kan være en vei å gå!

I forrige uke (21. august) møttes Sandefjord kommune, Småfisker’n, Jeger- og fiskeforeningen, Sandefjord forvaltningsråd for anadrom laksefisk, Vestfold fiskelag og Fjorden-prosjektet/Sandefjord Dykkerklubb til kveldsmøte.

Det var hummerfredningssoner som sto på dagsorden. Fjorden-prosjektet har tatt initiativ til utredning om fredningssoner, og til å søke myndighetene om etablering av én eller to soner i Sandefjordsfjorden.

Møtet var en første samling av sikkert flere som kommer, der fjordinteresser møtes for å finne løsning på felles interesser.

Veldig godt og spennende møte, der det er helt klart at både fellesinteresser og særinteresser har godt av bredest mulig samhandling.