ROV i gave fra Odd Gleditsch AS!

Mandag 17. juni 2019 ble en gledens dag for Fjorden-prosjektet. Styret i Odd Gleditsch AS beluttet å gi Fjorden-prosjektet ROV i gave.

Dette innebærer en radikalt ny kapasitet for prosjektet med henblikk på opprydding og kartlegging av det marine miljøet i fjorden vår og langs kysten.

Fjorden-prosjektet retter en stor takk!

ROV’en blir levert fra ROVpartner i midten av august, og vil umiddelbart bli satt inn i operativ virksomhet i prosjektet.

Vi gleder oss!