Veldig oppløftende under brygga i Sandefjord

Sammen med Oslofjorden Friluftsråd, ROVpartner og Clean Seas Team Norway ryddet vi rundt gjestebryggene i Sandefjord i går. Det er bare et par sesonger siden prosjektet Renere Sandefjordsfjord ryddet området og pukkla arealet på sjøbunnen. Vi var spente på hva vi ville finne … og vi fant – én veldig positiv sak og en litt nedslående. Den positive er at det er sterk fremvekst av marine arter.

Inger-Marie Juel Gulliksen i Oslofjordens Friluftsråd har også gode nyheter å komme med.
– Vi finner en del ålegress, grisetang og blæretang i dette området. Det forteller oss at det er levelig her, og det er et positivt tegn, sier hun.

Dykkerne følger opp med å føye til at fiskeyngel, eremittkreps og strandkrabber har vendt tilbake.

Den ikke så hyggelige observasjonen er at det fremdeles havner nytt avfall i sjøen … alt fra campingstoler til gryter og plastplanter. Vi må skjerpe oss alle sammen. Litt innsats og bevissthet fra hver av oss blir stort i sum.

God sommer!