Vårpussen på Svenner tar form!

Fjorden-prosjektet, Røde Kors, Natur og Ungdom og Naturvernforbundet møttes på Granholmen onsdag kveld for å planlegge ryddehelgen på Svenner 4. og 5. mai. I tillegg til oss, deltar Kystlaget fra både Stavern og Sandefjord, samt noen enkeltpersoner.

Vi skal fremvise stor respekt for at det er fuglehekking i området. Derfor blir områdene for denne våraksjonen tydelig avgrenset. I tillegg til strandryddingen, skal sjøbunnen i Svennerhavna ryddes av dykkere. Naturvernforbundet bidrar med Kystlotteriets sekker, og alt vi finner grovsorteres og rapporteres til Hold Norge Rent.

Hvis du vil ha flere detaljer om vårpussen, så kan du sjekke FB-arrangementet. Bli gjerne med!